Terms & Conditions

Algemene voorwaarden


Boekentafel Vredekerk, 01 september 2015

 

Artikel 1: Definities 

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. de Klant - De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Boekentafel opdracht heeft gegeven tot het leveren van boeken, cd’s of welke producten dan ook, dan wel tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten.  

b. de Boekentafel - De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. 

  

Artikel 2: Algemeen 

1.Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en de 

uitgever gesloten overeenkomsten.

2.De algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn. 

  

Artikel 3: Prijzen / aanbiedingen 

1.Alle door de Boekentafel Vredekerk  genoemde prijzen op de internetsite van de Boekentafel, zijn inclusief btw, maar exclusief 

verzendkosten. (Momenteel is het niet mogelijk om bestellingen thuis te laten bezorgen)

2. Zet- en tikfouten op de internetsite van Boekentafel Vredekerk zijn voorbehouden. 

3. De uitgever is gerechtigd de geldende prijzen te verhogen indien een of meerdere bepalende omstandigheden zich voordoen. 

Daar de Boekentafel Vredekerk geen winkel is maar een boekentafel, hebben wij geen grote voorraden. Sommige artikelen worden door de 

Boekentafel aangekocht per stuk of zeer kleine aantallen. Het kan dus zijn dat de Boekentafel een aanbieding heeft, waarbij op=op geld. 

Kunnen wij het artikel voor dezelfde prijs nog krijgen, dan kunnen wij die voor u bestellen,  maar heel regelmatig kan het ook zijn dat het artikel niet meer voor die prijs verkrijgbaar is. Wij kunnen het dan misschien wel voor u bestellen, maar tegen de normale inkoopprijs.

Dit geld ook voor ‘uitverkoop’ artikelen die op de site staan. Meestal betreft het hier een laatste exemplaar wat daardoor heel goedkoop aangeboden wordt.

 

Artikel 4: Annulering 

1. De opdrachtgever/koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de Boekentafel  met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.De klant dient dan direct per omgaande een bericht aan de Boekentafel te sturen met verzoek om de bestelling te annuleren. Mocht een artikel speciaal voor u besteld zijn, dan bent u verplicht wel af te nemen! (in overleg kan er een uitzondering worden toegepast mocht het een product zijn wat heel makkelijk verkoopbaar is. De Boekentafel heeft het artikel dan eerst zelf moeten aankopen in opdracht voor de klant. 

Mochten er al verzendkosten  (Leverancier>Boekentafel) betaald zijn door de Boekentafel dan kunnen deze in rekening worden gebracht.


Artikel 5: Verzending/levering 

Bestelde artikelen kunnen alleen bij de Boekentafel worden afgehaald op de Zondag voor en na de samenkomst.  Alleen op afspraak is het 

mogelijk om Donderdags tussen 12:00 uur en 13:00 uur af te halen.  Het verzenden van bestellingen is vooralsnog niet mogelijk.

 

Artikel 6: Betaling 

De klant heeft twee mogelijkheden om de bestelling te betalen. 

Tijdens het bestelproces kunt u de keuze maken tussen ‘Overschrijving’ 

of ‘Betalen bij afhalen’.

Voorkeur gaat altijd uit naar een bankoverschrijving. Zodra u uw bestelling heeft bevestigd, wacht u op een bericht in uw mailbox 

met betaalinstructies. Zodra uw betaling binnen is wordt het artikel door de Boekentafel aangekocht.

Bij grotere bestellingen wordt de klant verzocht om vooraf te betalen, daar de Boekentafel volledig op kasgeld draait.


 Artikel 7: Retouren 

Het kan zijn dat u afziet van uw aankoop die u via de webshop besteld heeft, of die u aan de Boekentafel gekocht hebt.

Neem zo mogelijk eerst contact op met de Boekentafel, bij voorkeur via het contactformulier. Na goedkeuring en ontvangst van het artikel, 

ontvangt u een tegoedbon ter waarde van het geretourneerde artikel!

Retour en/of ruilen gaat alleen via de Boekentafel!!!!

Hier zijn een aantal voorwaarden van toepassing:

*Artikel moet in goede staat zijn/er netjes uitzien (liefst nog in de originele verpakking)

*Boeken, CD's en DVD's mogen niet gebruikt zijn

*Voeding en dranken worden niet teruggenomen 


Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. De Boekentafel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de  klant de vervaardigde zaken 

na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft  bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik  heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken. Evenmin is de Boekentafel aansprakelijk voor het verrichten van diensten voor de klant die eventueel schade zou hebben geleden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de uitgever. 

2. Mocht u een bestelling hebben gedaan bij de Boekentafel en deze komt beschadigd aan bij de Boekentafel, dan zal de Boekentafel er alles aan doen om het product te vervangen. 

 

Artikel 9: Privacy 

Persoonlijke gegevens die op u op de site invoert, worden nooit verder verspreid aan derden, nog worden deze gebruikt behalve 

voor eigen gebruik voor activiteiten van de Boekentafel.